Deltagaravgiften 350 kr för HAJK-DM 2021 betalas via Swish: