Ansvarsfördelningen i distriktsstyrelsen

Ansvarsfördelningen i distriktsstyrelsen 2021 är som följer, uppdaterad 2021-01-16.

HR: Lisa och Anders
IT: Rickard och Anders
Kontaktperson Västra Kansliet: Anders
Kontaktperson Scouternas Hus: Rickard
Göteborgsscouternas stiftelse: Anders och Rickard
Västra Klumpen: Anders och Lisa
Valberedningen: Anders och Lisa
Mandalay/Skeppsrådet: Johan F
Kanoterna:
Kragenäs (TF): Anders (TF)
Kommunikationsansvar: Anders
Sociala medier: Anders och Rickard
Kontaktperson arrangemangsgruppen: Johan H och Rickard
Utbildning:
Kårkontakter/Kårträffar: Anders och Lisa
Äventyret: Arrangemangsgruppen
Kulturkalaset: Arrangemangsgruppen
Vårdistriktsstämma: Johan F
Höstdistriktsstämma: Johan F
RUT/Rover och utmanarutskottet: Arrangemangsgruppen
Hajk-DM:
Demokratijamboree/Scoutforum:
Jamboree 2022: