Valberedningen

Är du redo för ett roligt år i ett härligt gäng? I valberedningen får du bland annat möjlighet att göra detta:

  • Skapa förutsättningarna för att utveckla Göteborgs Scoutdistrikt.
  • Diskutera med sittande styrelse och tillsammans komma fram till distriktets framtida utveckling och vilka slags resurser som behövs för detta.
  • Delta på olika scoutevenemang och diskutera möjliga engagemang med distriktets medlemmar.

Utifrån vilka behov du ser i distriktet när du agerar i valberedningen är du med och påverkar distriktets framtid, vilket gör valberedningsarbetet till en av de mest inflytelsefulla uppdragen i distriktet. Tillsammans med de övriga ledamöterna skall du pussla ihop en passande kombination av ledamöter som tillsammans kan leda distriktets verksamhet under kommande mandatperiod. Valberedningen skall lägga fram ett förslag till stämman på hösten. På så sätt banar du därigenom väg för distriktets kommande inriktning.

Tidsmässigt är uppdraget i valberedningen något som sträcker sig över hela verksamhetsåret. Du håller en kontinuerlig kontakt med alla styrelseledamöter och övriga medlemmar i valberedningen så att man får reda på vilka kompetenser som behövs till ett kommande verksamhetsår. Utöver möten vid några tillfällen under året är du med på olika scoutevenemang och marknadsför möjligheter till aktivitet inom Göteborgs Scoutdistrikt.

En valberedning behöver alls inte ha ett brett kontaktnät men skall på alla sätt och vis säkerställa att man hittar och föreslår kandidater på varje stämma. Förslaget skall ge styrelsen den kraft den behöver för att genomföra verksamhetsplanen och sitt breda uppdrag. Att leta förslag till valbara kandidater är lite som att fylla på med det som saknas. Laget skall vara en helhet och så snart någon meddelar att man inte skall fortsätta, eller inte fyller måttet, då gäller det att leta så att hålet fylls helt.

NOMINERA DIG SJÄLV ELLER NÅGON DU TYCKER SKULLE PASSA!