Enligt distriktets policy om beredskapsplan ska distriktsstyrelsen utse en beredskapsgrupp som ska kunna kontaktas av arrangemangsteam och arbetsgrupper i det fall en kris har uppstått och det behövs hjälp med hanteringen. Beredskapsgruppen ska bestå av ordförande samt minst två andra personer.
För 2021 och tillsvidare är följande personer medlemmar i beredskapsgruppen:

  • Anders Wilson
  • Lisa Wackerberg
  • Jeanette Hallin
  • Johan Ryberg

Kontaktuppgifter finns här.