Här hittar du distriktsstyrelsen 2022!

Kontakt

Hela styrelsen når du på styrelsen@gbgscout.se. Ordförande och vice ordförande når du på ordforande@gbgscout.se

Respektive styrelsemedlem nås på fornamn.efternamn@gbgscout.se

Hur de olika sakområdena fördelats i distriktsstyrelsen finns beskrivet här.

Ordförande

Anders Wilson (Scoutkåren Tor)

Medlemmar

Vice Ordförande och sekreterare: Lisa Wackerberg (Göta Lejon)

Ledamot: Johan Holst (Göteborgs sjöscoutkår)

Ledamot: Rickard Heed (Långedrags Sjöscoutkår)

Kassör: Jeanette Hallin (Landvetter Scoutkår)

Ledamot: Johan Ryberg (Kortedala Scoutkår)

Ledamot: Joel Ericsson (Backa Scoutkår)

Ledamot: Caroline Duell (Bohus Scoutkår)

Styrelse