EH-WSJ-20110803-2525-_ANT9276

Lägerbidrag för Göteborgskårer 2022

Nyhet! Digitalt formulär.

Informationen riktar sig till scoutkårer i Göteborgs Stad

Scoutkårer i Göteborgs Stad (kommun) omfattas av möjligheten att ansöka om lägerbidrag från Göteborgs scoutdistrikt. Bidraget tilldelas Göteborgs scoutdistrikt för fördelning till kårer för lägerverksamhet samt en mindre del till lägeranläggningen Kragenäs. 

Syftet med bidraget är att vi ska möjliggöra lägerverksamhet för barn och unga från Göteborgs Stad och målsättningen är att fler ska få uppleva läger. Detta möjliggörs genom att kostnaden för lägret reducera med hjälp av bidraget. När ni ansöker om bidraget intygar ni, genom ansökan, att bidraget har sökts i enlighet med detta syfte. 

Angående regler för 2022-års lägerbidrag 

För lägerbidragsansökningar för år 2022 gäller följande för att kunna söka och få del av bidraget: 

  • Scoutkåren är registrerad och verksam i Göteborgs Stad. 
  • Ansökan skall avse lägerverksamhet under år 2022 och det huvudsakliga syftet med aktiviteten skall vara lägerverksamhet för barn och ungdomar. 
  • Bidrag ges för deltagare i åldern 7-25 år. Personer över 25 år räknas som ledare. Bidrag ges för en ledare per tre deltagare.  
  • Samtliga personer som ansökan avser skall vara medlemmar i sökande kår. 
  • För att ett läger skall vara bidragsberättigat skall minst fem deltagare (dvs barn och ungdomar i åldern 7-25 år) ha deltagit. 
  • Lägret ska bestå av minst två lägerdagar med scoutverksamhet i samband med övernattning (minst en natt). Det är dock nätterna som räknas i ansökan.
  • Ansökan skall innehålla deltagarlista och ett kortfattat program för respektive lägerdag.
  • Ansvarig ledare samt ordförande eller kårkassör ska intyga att ansökan är korrekt. Vi förbehåller oss rätten att begära in extra underlag. Kopia på deltagarlista och program skall sparas på kåren tills beslut/utdelning gjorts. 
  • Senast 31 januari 2023 ska ansökan för 2022 års aktiviteter ha inkommit till Göteborgs scoutdistrikt. 
  • Efter att alla ansökningar har summerats för hela året, delas tillgängligt belopp ut i förhållande till antalet deltagardagar.  

Från och med i år görs ansökan i ett digitalt formulär.

Där anges bland annat totala antalet lägernätter för scouter 7-25 år och totala antalet lägernätter för scouter över 25 år. Vi justerar bidragsregeln 3 mot 1 för ledare i efterhand så det behöver ni inte tänka på.
Ansvarig ledare och ordförande eller kårkassör intygar att ansökan är korrekt genom att bocka i en ruta i formuläret.
När vi mottagit ansökan skickas automatiskt ett mail till den adress ni angivit för svarsmail. (Kommer det inte så kolla om det fastnat i Spamfiltret.) Mailet innehåller en länk till en mapp där ni lägger in deltagarlista och program genom att klicka, dra och släppa. Mappen får automatiskt namnet <Er kår Platsen ni höll lägret Startdatum för lägret>. Det är alltså ett läger per formulär som gäller.
Deltagarlistan skall innehålla namn och födelseår på deltagarna. 

 

Ansökan för 2022 stängde 31 januari

 

Vid frågor om ovanstående, vänligen kontakta Göteborsscouternas kansli på info@gbgscout.se.