Lite kort om hur Göteborgs scoutdistrikt ser ut och fungerar

Scoutkårerna

Göteborgs scoutdistrikt utgörs av 45 medlemskårer som bland annat samlas två gånger om året för distriktsstämma. Vi försöker även anordna diverse gemensamma arrangemang för alla kårerna.

Distriktsstämma och distriktsstyrelse

På stämman väljs en distriktsstyrelse som arbetar på uppdrag av distriktsstämman och utefter en verksamhetsplan, samt enligt en budget som beslutas om på samma stämma. Läs mer om att engagera sig i distriktsstyrelsen här.

Råd och Göteborgsscouternas Stiftelse

Det finns råd som arbetar med att förvalta och driva viss verksamhet på Göteborgsscouternas Stiftelses egendomar. Dessa tillsätts av stiftelsen och distriktsstyrelsen gemensamt. Läs mer om att engagera sig i ett råd eller en grupp här.

Valberedning och revisorer

Distriktet har också en valberedning som arbetar på uppdrag av distriktsstämman för att förbereda val av distriktsstyrelse och revisorer till stämman. Läs mer om att engagera sig i valberedningen här.

Arrangemangsgrupper

I distriktet finns ett antal grupper som på olika sätt jobbar med olika arrangemang, ex. Äventyret och Rover- och utmanarutskottet, samt en sammanhållande arrangemangsgrupp. Läs mer om att engagera sig i en grupp här.

Kansli och anställda

Alla engagerade i distriktet bidrar med sin tid och sina kunskaper på ideell basis om inget annat specifikt anges i en särskild överenskommelse. Vi har också en verksamhetssamordnare anställd på 50%, som arbetar på distriktets kansli i Scouternas hus som ligger på Carlbergsgatan 1 i Göteborg.