Här lite kort om hur Göteborgs scoutdistrikt ser ut och fungerar.

 

Scoutkårerna

Göteborgs scoutdistrikt utgörs av 45 medlemskårer som bland annat samlas två gånger om året för distriktsstämma. Vi försöker även anordna diverse gemensamma arrangemang för alla kårerna.

Distriktsstämma och distriktsstyrelse

På stämman väljs en distriktsstyrelse som arbetar på uppdrag av distriktsstämman och utefter en verksamhetsplan, samt enligt en budget som beslutas om på samma stämma.

Råd och Göteborgsscouternas Stiftelse

Det finns tre råd som arbetar med att förvalta och driva viss verksamhet på Göteborgsscouternas Stiftelses egendomar. Dessa tillsätts av stiftelsen och distriktsstyrelsen gemensamt.

Valberedning och revisorer

Distriktet har också en valberedning som arbetar på uppdrag av distriktsstämman för att förbereda val av distriktsstyrelse och revisorer till stämman.

Kansli och anställda

Alla engagerade i distriktet bidrar med sin tid och sina kunskaper på ideell basis om inget annat specifikt anges i en särskild överenskommelse. Vi har också en verksamhetssamordnare anställd på 50%, som arbetar på distriktets kansli som ligger på Delsjövägen 5A i Göteborg.