EH-WSJ-20110803-2525-_ANT9276

Lägerbidrag för Göteborgskårer

Information på denna sida riktar sig till scoutkårer i Göteborgs Stad.

Scoutkårer i Göteborgs Stad (kommun) omfattas av möjligheten att ansöka om lägerbidrag från Göteborgs scoutdistrikt. Bidraget tilldelas Göteborgs scoutdistrikt för fördelning till kårer för just lägerverksamhet samt en mindre del till lägeranläggningen Kragenäs.

Angående regler för 2021-års nätter

För lägerbidragsansökningar för år 2021 gäller följande för att kunna söka och få del av bidraget:

  • Scoutkåren är registrerad och verksam i Göteborgs Stad.
  • Ansökan skall avse lägerverksamhet under år 2021.
  • Bidrag ges för deltagare 7-25 år. Personer över 25 år räknas som ledare. Bidrag ges även för en ledare per tre deltagare.
  • Samtliga personer som ansökan avser skall komma från sökande kår.
  • För att ett läger skall vara bidragsberättigat skall minst fem personer, varav minsten är ledare, vid samma tillfälle ha genomfört ett läger med minst två lägerdagar med scoutverksamhet i samband med övernattning (minst en natt).
  • Ansökan skall innehålla ett kortfattat program (märkt med kårnamn) för respektive lägerdag.
  • Ansvarig ledare samt ordförande eller kårkassör ska intyga att ansökan är korrekt. Vi förbehåller oss rätten att begära in extra underlag. Kopia på ansökan skall sparas på kåren till beslut/utdelning gjorts.
  • Senast 31 januari 2022 ska ansökan för 2021 års aktiviteter ha inkommit till Göteborgs scoutdistrikt. Ansökningar mejlas till info@gbgscout.se.
  • Efter att alla ansökningar har summerats för hela året, delas tillgängligt belopp upp i förhållande till antalet deltagardagar. Pengarna betalas ut till kåren senast under mars månad året efter aktivitetsåret.

Göteborgs scoutdistrikt ansöker om pengar på sommaren år 1, får beslut hösten år 1 och pengar utbetalda i två omgångar under år 2. Det är antalet lägerdagar under år två som räknas som sedan slutbetalas senast i mars år tre.

Vid frågor om ovanstående, vänligen kontakta distriktsstyrelsen på distriktstyrelsen@gbgscout.se.

Hämta ifyllbar lägerbidragsblankett