Länkar till äldre protokoll och stämmohandlingar

Distriktsstämmor

Vårstämma 2013
Höststämma 2013
Höststämma 2014
Höststämma 2015
Vårstämma 2016
Höststämma 2016
Extra Höststämma 2016
Vårstämma 2017
Höststämma 2017
Vårstämma 2018
Höststämma 2018
Vårstämma 2019
Höststämma 2019
Vårstämma 2020
Höststämma 2020

Protokoll för 2021 och framåt signeras i huvudsak digitalt,
signeringsloggar finns separat
Vårstämma 2021
Höststämma 2021

Äldre stämmohandlingar

Verksamhetsberättelse 2014
Verksamhetsberättelse 2015
Verksamhetsberättelse 2016
Verksamhetsberättelse 2017
Verksamhetsberättelse 2018
Revisionsberättelse 2018
Handlingar 2014
Handlingar 2015
Handlingar vt2016
Handlingar ht2016
Handlingar vt2017
Handlingar ht2017
Handlingar vt2018
Handlingar ht2018
Handlingar vt2019
Handlingar ht2019
Handlingar vt2020

Distriktsstyrelsen

Styrelseprotokoll 2016:01
Styrelseprotokoll 2016:02
Styrelseprotokoll 2016:03
Styrelseprotokoll 2016:04
Styrelseprotokoll 2016:05
Styrelseprotokoll 2016:06
Styrelseprotokoll 2016:07
Styrelseprotokoll 2016:08
Styrelseprotokoll 2016:09
Styrelseprotokoll 2016:10
Styrelseprotokoll 2016:11
Styrelseprotokoll 2016:12
Styrelseprotokoll 2016:13

Styrelseprotokoll 2017:01
Styrelseprotokoll 2017:02
Styrelseprotokoll 2017:03
Styrelseprotokoll 2017:04
Styrelseprotokoll 2017:05
Styrelseprotokoll 2017:06
Styrelseprotokoll 2017:07
Styrelseprotokoll 2017:08
Styrelseprotokoll 2017:09
Styrelseprotokoll 2017:10
Styrelseprotokoll 2017:11
Styrelseprotokoll 2017:12

Styrelseprotokoll 2018:01
Styrelseprotokoll 2018:02
Styrelseprotokoll 2018:03
Styrelseprotokoll 2018:04
Styrelseprotokoll 2018:05
Styrelseprotokoll 2018:06
Styrelseprotokoll 2018:07
Styrelseprotokoll 2018:08
Styrelseprotokoll 2018:09
Styrelseprotokoll 2018:10
Styrelseprotokoll 2018:11
Styrelseprotokoll 2018:12
Styrelseprotokoll 2018:13

Styrelseprotokoll 2019:01
Styrelseprotokoll 2019:02
Styrelseprotokoll 2019:03
Styrelseprotokoll 2019:04
Styrelseprotokoll 2019:05
Styrelseprotokoll 2019:06
Styrelseprotokoll 2019:07
Styrelseprotokoll 2019:08
Styrelseprotokoll 2019:09

Styrelseprotokoll 2020:01
Styrelseprotokoll 2020:02
Styrelseprotokoll 2020:03
Styrelseprotokoll 2020:04
Styrelseprotokoll 2020:05
Styrelseprotokoll 2020:06
Styrelseprotokoll 2020:07
Styrelseprotokoll 2020:08
Styrelseprotokoll 2020:09
Styrelseprotokoll 2020:10

Protokoll för 2021 signeras i huvudsak digitalt,
signeringsloggar finns separat.

Styrelseprotokoll 2021:1
Styrelseprotokoll 2021:2
Styrelseprotokoll_2021-3
Styrelseprotokoll_2021-4
Styrelseprotokoll_2021-5
Styrelseprotokoll_2021-6
Styrelseprotokoll_2021-7
Styrelseprotokoll_2021-8
Styrelseprotokoll_2021-09
Styrelseprotokoll_2021-10
Styrelseprotokoll_2021-11
Styrelseprotokoll_2021-12
Styrelseprotokoll_2021-13
Styrelseprotokoll_2021-14
Styrelseprotokoll_2021-15
Styrelseprotokoll 2021-16

Styrelseprotokoll_2022-1
Styrelseprotokoll_2022-2
Styrelseprotokoll_2022-3
Styrelseprotokoll_2022-4
Styrelseprotokoll_2022-5
Styrelseprotokoll_2022-6
Styrelseprotokoll_2022-7
Styrelseprotokoll_2022-8
DS_protokoll_2022-09
DS_protokoll_2022-10
DS_protokoll_2022-11
DS_protokoll_2022-12
DS_protokoll_2022-13