EH-WSJ-20110803-2525-_ANT9276

Vi gör scouting bättre och roligare tillsammans!

I ett scoutdistrikt gör vi saker som blir både bättre och roligare om man gör det många tillsammans, istället för i patrullen eller med kåren.

 

Vi skapar mötesplatser för scoutkårer och möjligheter för både scouter, ledare och andra vuxna att utvecklas som individer genom både utmaningar och utbildningar i scoutings anda. Göteborgs scoutdistrikt är ett distrikt inom Scouterna och utgörs av totalt 45 scoutkårer som både är kårer direktanslutna till Scouterna och kårer som också är anslutna till FA-scout och KFUK-KFUM.

Distriktets verksamhet leds och genomförs av flera scouter och ledare som inte bara arbetar med sin kår utan även lägger tid på distriktets verksamhet. Det finns alltid möjlighet att vara med för dig som vill engagera dig och vara med och bygga den bästa verksamheten för göteborgsscouterna, hör av dig till oss – klart du ska vara med!

Allt engagemang inom Göteborgs scoutdistrikts verksamhet är ideellt frivilligarbete om inte annat specifikt anges i särskild överenskommelse.