EH-WSJ-20110803-2525-_ANT9276

Vi gör scouting bättre och roligare tillsammans!

I ett scoutdistrikt gör vi saker som blir både bättre och roligare om man gör det många tillsammans, istället för i patrullen eller med kåren.

 

Vi skapar mötesplatser för scoutkårer och möjligheter för både scouter, ledare och andra vuxna att utvecklas som individer genom både utmaningar och utbildningar i scoutings anda.

Distriktets verksamhet leds och genomförs av flera scouter och ledare som inte bara arbetar med sin kår utan även lägger tid på distriktets verksamhet. Det finns alltid möjlighet att vara med för dig som vill engagera dig och hjälpa till att bygga den bästa verksamheten för göteborgsscouterna, hör av dig till oss – klart du ska vara med!

Allt engagemang inom Göteborgs scoutdistrikts verksamhet är ideellt frivilligarbete om inte annat specifikt anges i särskild överenskommelse.

Lite kort om hur Göteborgs scoutdistrikt ser ut och fungerar

Scoutkårerna

Göteborgs scoutdistrikt utgörs av 47 medlemskårer som bland annat samlas två gånger om året för distriktsstämma. Vi försöker även anordna diverse gemensamma arrangemang för alla kårerna.

Distriktsstämma och distriktsstyrelse

På stämman väljs en distriktsstyrelse som arbetar på uppdrag av distriktsstämman och utefter en verksamhetsplan, samt enligt en budget som beslutas om på samma stämma.

Valberedning och revisorer

Distriktet har också en valberedning som arbetar på uppdrag av distriktsstämman för att förbereda val av distriktsstyrelse och revisorer till stämman.

Arrangemangsgrupper

I distriktet finns ett antal grupper som på olika sätt jobbar med olika arrangemang, ex. Äventyret och Rover- och utmanarutskottet, samt en sammanhållande arrangemangsgrupp. Läs mer om att engagera sig i en grupp här.

Göteborgsscouternas Stiftelse

Det finns grupper och råd som arbetar med att förvalta och driva viss verksamhet på Göteborgsscouternas Stiftelses egendomar. Dessa tillsätts av stiftelsen och distriktsstyrelsen gemensamt. Läs mer om att engagera sig i ett råd eller en grupp här.

Kansli och anställda

Alla engagerade i distriktet bidrar med sin tid och sina kunskaper på ideell basis om inget annat specifikt anges i en särskild överenskommelse. Vi har också en verksamhetssamordnare anställd på 50%, som arbetar på distriktets kansli i Scouternas hus som ligger på Carlbergsgatan 1 i Göteborg.

Distriktsmärket kan du köpa i vår egen shop.
Märket köper vi hos Mera Märken