DSC00476

Drömmer du om att bli befäl på Mandalay?

Bli befäl på Mandalay

Ett av Mandalayrådets ansvarsområden är att se till att det finns tillräckligt med befäl till Mandalay. Vi söker därför kontinuerligt nya befäl.

Den normala gången är att man seglar med Mandalay och blir rekommenderad av en skeppare att bli instruktör. Som instruktör seglar man med Mandalay och blir rekommenderad av en skeppare att bli styrman och gör en “uppkörning” med Mandalay. Som styrman seglar man med Mandalay och blir rekommenderad av två skeppare till att bli skeppare. Hur lång tid det tar och hur mycket man behöver segla i de olika stegen varierar beroende på person och tidigare seglingsvana. De formella behörighetskraven hittar du nedan. För personer som uppfyller kraven i övrigt men saknar formella papper kan Mandalayrådet stå för kostnaden för den utbildning som behövs.
Det formella beslutet att utse Instruktör/Styrman/Skeppare tas av Mandalayrådet.

Är du intresserad av att bli befäl på Mandalay så kontakta Mandalayrådet: mandalay@gbgscout.se. Berätta vem du är, vad du har för seglingserfarenheter. Om du har kustskepparintyg och SRC/VHF intyg eller annan nautisk kompetens.
————————————————————————————————————————-

Befälsbehörighet ombord på S/Y Mandalay. Framtaget av Skeppsrådet 2017-06-12

Instruktör

 • Instruktör skall vara fullvärdig medlem i en kår som tillhör Göteborgs Scoutdistrikt.
 • Instruktör skall fylla minst 16 år under innevarande kalenderår.
 • Instruktör skall ha seglat ombord på Mandalay vid minst ett tillfälle.
 • Instruktör bör ha Förarintyg.
 • Instruktör utses av Mandalayrådet efter rekommendation från minst en skeppare som har seglat med aspiranten. Denna skeppare får vara från samma kår som aspiranten

Styrman

 • Styrman skall vara fullvärdig medlem i en kår som tillhör Göteborgs Scoutdistrikt.
 • Styrman skall fylla minst 19 år under innevarande kalenderår.
 • Styrman skall inneha som lägst Kustskepparintyg samt SRC (Short Range Certificate) eller VHF-intyg.
 • Styrman skall vara väl förtrogen med Mandalay och ha seglat på Mandalay vid minst ett tillfälle om motsvarande erfarenhet finns från liknande fartyg. Annars gäller minst tre tillfällen, på tre olika dagar varav ett tillfälle med en vindstyrka på minst 8m/s.
 • Styrman utses av Mandalayrådet efter uppkörning med manöverprov, som övervakas av två skeppare varav minst en från annan kår än aspiranten. För att få genomföra uppkörning krävs rekommendation från minst en skeppare som har seglat Mandalay med aspiranten. Denna skeppare får vara från samma kår som aspiranten.

Skeppare

 • Skeppare skall vara fullvärdig medlem i en scoutkår som tillhör Göteborgs Scoutdistrikt, och vara förtrogen med scoutverksamhet.
 • Skeppare skall fylla minst 22 år under innevarande kalenderår.
 • Skeppare skall inneha lägst Kustskepparintyg samt SRC (Short Range Certificate) eller VHF-intyg.
 • Skeppare skall vara väl förtrogen med Mandalay och ha seglat som styrman på Mandalay vid minst två tillfälle, på två olika dagar varav ett tillfälle med en vindstyrka på minst 8m/s .
 • Skeppare utses av Mandalayrådet, efter rekommendationer från minst två skeppare som seglat Mandalay med aspiranten, varav minst en från annan kår än aspiranten.