Arrangera

Arrangera

i Göteborgs scoutdistrikt

För att distriktet skall kunna genomföra arrangemang krävs ideellt engagemang från distriktets medlemmar. Eftersom distriktsstyrelsen är ytterst ansvarig för distriktets arrangemang krävs att man följer vissa riktlinjer när man som ideell leder eller deltar i ett av dessa. Nedan finns länkar till huvuddokumentet för dessa riktlinjer samt ett antal mallar och stöddokument.

Välkommen att arrangera i Göteborgs scoutdistrikt

Detta är huvuddokumentet, och kan ses som en minneslista över allt man behöver tänka på inför, under och efter ett distriktsarrangemang.

Beredskapsplan

För att få genomföra ett arrangemang i distriktet måste man upprätta och vara insatt i en beredskapsplan som behandlar allt ont som kan hända.

Budget och resultat

Man måste naturligtvis även hålla reda på vad arrangemanget kostar och hur mycket pengar man har att röra sig med. Men här mallen upprättar du både en budgeten innan arrangemanget och beräknar resultatet efteråt.

Utvärdering

Här hittar ni mallen för att utvärdera hur arbetet i gruppen som jobbat med arrangemanget fungerade. Var ni tillräckligt många, började ni i tillräckligt god tid och liknande.

Utläggsredovisning

Här är blanketten för att redovisa utlägg man gjort med egna pengar vid inköp till arrangemanget.