Mandalay ligger längst in på Sven Källfelts gata i Nya Varvet.

Hit kan du ta dig med någon av vägbeskrivningarna nedan.

 

Med cykel från centrum:

Följ cykelbanan som går längs med Södra Älvstranden. Passera under Älvsborgsbron och cykla rakt fram mellan Pannhuset och älven. Fortsätt längs älven och sväng 90 grader höger när cykelbanan svänger skarpt vänster vid byggnaderna med de röda taken. Runda huset åt vänster och följ vägen längs kajkanten tills du kommer fram till den stora bilgrinden. Följ sedan beskrivning för kollektivåkare nedan.

Alternativ 1: buss, gå en bit:

Tag buss 91 till hållplats Rengatan. Gå in på Rengatan och följ den rakt fram. Den övergår i Örlogsvägen, följ den med och håll till höger i korsningen. Nedanför backen tar du vänster in på Sven Källfelts gata och följer den fram till en stor bilgrind. Grinden är låst på kvällar och helger, men man kan gå in på området genom en snurra. Väl inne på området följer du kajkanten hela vägen runt åt höger till den yttersta bryggan. Där ligger Mandalay.

Alternativ 2: spårvagn, gå lite längre:

Tag spårvagn nr 11 mot Saltholmen och gå av på hållplats Nya Varvet. Gatan som korsar spårvagnsspåren heter Nya Varvsallén. Följ den norrut (passera alltså kolonilotterna och fotbollsplanen) så långt det går. Sedan övergår den i en gång/cykelbana som går mellan några stora hus som ser ut som en herrgård/internatskola eller liknande. Följ gångbanan tills den övergår i en riktig gata (Örlogsvägen), som du följer nedåt (åt höger). Nedanför backen tar du vänster in på Sven Källfelts gata och följer den fram till en stor bilgrind. Grinden är låst på kvällar och helger, men man kan gå in på området genom en snurra. Väl inne på området följer du kajkanten hela vägen runt åt höger till den yttersta bryggan. Där ligger Mandalay.

Alternativ 3: buss, gå något längre än från spårvagnen:

Man kan även ta buss till Kungsten och gå därifrån. Då går man västerut (in i bostadsområdet) tills man kommer fram till Nya Varvsallén, ca 500m. Sväng höger och följ vägbeskrivning ovan.

Alternativ 4: buss, gå nästan inte alls:

Buss 198 går från Kungsten nästan ända fram till Mandalay (hållplats Lilla Billingen), men tyvärr bara på vardagar och bara fram till kl. 17:28.

Bil:

Vägbeskrivning från Eniro.