Snabblänkar:

Protokoll
Aktuella stämmohandlingar
Handlingar
Stadgar
Blanketter
Rapporter
Policyer
Nyhetsbrev

Protokoll

Protokoll för 2021 och framåt signeras i huvudsak digitalt,
signeringsloggar finns separat.

Distriktsstämman
(Klicka här för äldre protokoll!)

Vårstämma 2022
Höststämma 2022
Vårstämma 2023
Höststämma 2023
Vårstämman 2024

Distriktsstyrelsen
(Klicka här för äldre protokoll)

Protokoll konstituerande 23-00
DS protokoll_2023-1
DS protokoll_2023-2
DS protokoll_2023-3
DS protokoll_2023-4
DS protokoll_2023-5
DS protokoll_2023-6
DS protokoll_2023-7
DS protokoll_2023-8
DS Protokoll 2023-09
DS Protokoll 2023-10
DS Protokoll 2023-11

Aktuella stämmohandlingar

Blankett – Ombud röstlängd distriktsstämma

Handlingar

(Klicka här för äldre stämmohandlingar)

Handlingar vt2021
Handlingar ht2021
Handlingar vt2022
Handlingar_ht22_komplett
Handlingar_vt23_komplett
Handlingar vt 24

Stadgar

Läs Scouternas stadgar
Tilläggsstadgar för Göteborgs scoutdistrikt

Blanketter

Utläggsredovisning-for-resor-och-andra-kostnader-NY-230315

Rapporter

Distriktsbildning

Policyer för distriktsverksamhet

Alkoholpolicy    (2017-09-25)
Arrangemangspolicy     (2021-04-19)
Kommunikationspolicy   (2018-01-01)
Miljöpolicy   (2017-09-25)
Policy för ekonomiska utlägg och resor   (2017-09-25)
Policy för ideellt engagemang  (2016-05-16)
Policy – beredskapsplan  (2018-04-10) 
Policy för Trygga Möten och registerutdrag   (2022-03-13)
Policy för personuppgiftsbehandling   (2019-06-16)
Krisplan distriktsstyrelsen   (2024-01-25)

Nyhetsbrev

Februari 2023
Maj 2023
September 2023
November 2023
Februari 2024

Arrangemang

Lekburk 2023