Snabblänkar:

Protokoll
Aktuella stämmohandlingar
Handlingar
Stadgar
Blanketter
Arrangemang
Rapporter
Policyer

Protokoll

Distriktsstämman

Vårstämma 2013
Höststämma 2013
Höststämma 2014
Höststämma 2015
Vårstämma 2016
Höststämma 2016
Extra Höststämma 2016
Vårstämma 2017
Höststämma 2017
Vårstämma 2018
Höststämma 2018
Vårstämma 2019
Höststämma 2019
Vårstämma 2020

Distriktsstyrelsen

Styrelseprotokoll 2016:01
Styrelseprotokoll 2016:02
Styrelseprotokoll 2016:03
Styrelseprotokoll 2016:04
Styrelseprotokoll 2016:05
Styrelseprotokoll 2016:06
Styrelseprotokoll 2016:07
Styrelseprotokoll 2016:08
Styrelseprotokoll 2016:09
Styrelseprotokoll 2016:10
Styrelseprotokoll 2016:11
Styrelseprotokoll 2016:12
Styrelseprotokoll 2016:13

Styrelseprotokoll 2017:01
Styrelseprotokoll 2017:02
Styrelseprotokoll 2017:03
Styrelseprotokoll 2017:04
Styrelseprotokoll 2017:05
Styrelseprotokoll 2017:06
Styrelseprotokoll 2017:07
Styrelseprotokoll 2017:08
Styrelseprotokoll 2017:09
Styrelseprotokoll 2017:10
Styrelseprotokoll 2017:11
Styrelseprotokoll 2017:12

Styrelseprotokoll 2018:01
Styrelseprotokoll 2018:02
Styrelseprotokoll 2018:03
Styrelseprotokoll 2018:04
Styrelseprotokoll 2018:05
Styrelseprotokoll 2018:06
Styrelseprotokoll 2018:07
Styrelseprotokoll 2018:08
Styrelseprotokoll 2018:09
Styrelseprotokoll 2018:10
Styrelseprotokoll 2018:11
Styrelseprotokoll 2018:12
Styrelseprotokoll 2018:13

Styrelseprotokoll 2019:01
Styrelseprotokoll 2019:02
Styrelseprotokoll 2019:03
Styrelseprotokoll 2019:04
Styrelseprotokoll 2019:05
Styrelseprotokoll 2019:06
Styrelseprotokoll 2019:07
Styrelseprotokoll 2019:08
Styrelseprotokoll 2019:09

Styrelseprotokoll 2020:01
Styrelseprotokoll 2020:02

Aktuella stämmohandlingar

Handlingar ht2020
Bilaga 3, Budget 2021
Valberedningens förslag
Röstlängd, ifyllbar

Handlingar

Verksamhetsberättelse 2014
Verksamhetsberättelse 2015
Verksamhetsberättelse 2016
Verksamhetsberättelse 2017
Verksamhetsberättelse 2018
Revisionsberättelse 2018
Handlingar 2014
Handlingar 2015
Handlingar vt2016
Handlingar ht2016
Handlingar vt2017
Handlingar ht2017
Handlingar vt2018
Handlingar ht2018
Handlingar vt2019
Handlingar ht2019
Handlingar vt2020
Röstlängd, ifyllbar

Stadgar

Läs Scouternas stadgar
Tilläggsstadgar för Göteborgs scoutdistrikt

Blanketter

Mentorsbidrag
Lägerbidrag
Deltagarlista
Kontoplan och kostnadsställen
Utläggsblankett

Arrangemang

 

Rapporter

Distriktsbildning

Policyer för distriktsverksamhet

Alkoholpolicy
Kommunikationspolicy
Miljöpolicy
Policy för ekonomiska utlägg och resor
Policy för ideellt engagemang
Policy – beredskapsplan
Policy för Trygga Möten
Policy för personuppgiftsbehandling