Snabblänkar:

Protokoll
Aktuella stämmohandlingar
Handlingar
Stadgar
Blanketter
Arrangemang
Rapporter
Policyer
Nyhetsbrev

Protokoll

Distriktsstämman

Vårstämma 2013
Höststämma 2013
Höststämma 2014
Höststämma 2015
Vårstämma 2016
Höststämma 2016
Extra Höststämma 2016
Vårstämma 2017
Höststämma 2017
Vårstämma 2018
Höststämma 2018
Vårstämma 2019
Höststämma 2019
Vårstämma 2020
Höststämma 2020

Protokoll för 2021 signeras i huvudsak digitalt,
signeringsloggar finns separat.
Vårstämma 2021
Höststämma 2021
Vårstämma 2022

Distriktsstyrelsen

Styrelseprotokoll 2016:01
Styrelseprotokoll 2016:02
Styrelseprotokoll 2016:03
Styrelseprotokoll 2016:04
Styrelseprotokoll 2016:05
Styrelseprotokoll 2016:06
Styrelseprotokoll 2016:07
Styrelseprotokoll 2016:08
Styrelseprotokoll 2016:09
Styrelseprotokoll 2016:10
Styrelseprotokoll 2016:11
Styrelseprotokoll 2016:12
Styrelseprotokoll 2016:13

Styrelseprotokoll 2017:01
Styrelseprotokoll 2017:02
Styrelseprotokoll 2017:03
Styrelseprotokoll 2017:04
Styrelseprotokoll 2017:05
Styrelseprotokoll 2017:06
Styrelseprotokoll 2017:07
Styrelseprotokoll 2017:08
Styrelseprotokoll 2017:09
Styrelseprotokoll 2017:10
Styrelseprotokoll 2017:11
Styrelseprotokoll 2017:12

Styrelseprotokoll 2018:01
Styrelseprotokoll 2018:02
Styrelseprotokoll 2018:03
Styrelseprotokoll 2018:04
Styrelseprotokoll 2018:05
Styrelseprotokoll 2018:06
Styrelseprotokoll 2018:07
Styrelseprotokoll 2018:08
Styrelseprotokoll 2018:09
Styrelseprotokoll 2018:10
Styrelseprotokoll 2018:11
Styrelseprotokoll 2018:12
Styrelseprotokoll 2018:13

Styrelseprotokoll 2019:01
Styrelseprotokoll 2019:02
Styrelseprotokoll 2019:03
Styrelseprotokoll 2019:04
Styrelseprotokoll 2019:05
Styrelseprotokoll 2019:06
Styrelseprotokoll 2019:07
Styrelseprotokoll 2019:08
Styrelseprotokoll 2019:09

Styrelseprotokoll 2020:01
Styrelseprotokoll 2020:02
Styrelseprotokoll 2020:03
Styrelseprotokoll 2020:04
Styrelseprotokoll 2020:05
Styrelseprotokoll 2020:06
Styrelseprotokoll 2020:07
Styrelseprotokoll 2020:08
Styrelseprotokoll 2020:09
Styrelseprotokoll 2020:10

Styrelseprotokoll 2021:1
Styrelseprotokoll 2021:2
Styrelseprotokoll_2021-3
Styrelseprotokoll_2021-4
Styrelseprotokoll_2021-5
Styrelseprotokoll_2021-6
Styrelseprotokoll_2021-7
Styrelseprotokoll_2021-8
Styrelseprotokoll_2021-09
Styrelseprotokoll_2021-10
Styrelseprotokoll_2021-11
Styrelseprotokoll_2021-12
Styrelseprotokoll_2021-13
Styrelseprotokoll_2021-14
Styrelseprotokoll_2021-15
Styrelseprotokoll 2021-16

Styrelseprotokoll_2022-1
Styrelseprotokoll_2022-2
Styrelseprotokoll_2022-3
Styrelseprotokoll_2022-4
Styrelseprotokoll_2022-5
Styrelseprotokoll_2022-6
Styrelseprotokoll_2022-7
Styrelseprotokoll_2022-8

 

Aktuella stämmohandlingar

Huvudhandling höstdistriktsstämma 2022 v1 22-10-20
Bilaga 1 – Verksamhetsplan GbgScout 2023 – höstdistriktsstämma 2022 v0 22-10-02
Bilaga 2 – Budgetförslag 2023 – höstdistriktsstämma 2022 v1 22-10-04 (ersatt)
Bilaga 2 – Budgetförslag 2023 – höstdistriktsstämma 2022 v2 22-10-17
Bilaga 3 – Valberedningens förslag höstdistriktsstämma 2022 v1 2022-10-10

Blankett – Ombud röstlängd distriktsstämma

Handlingar

Verksamhetsberättelse 2014
Verksamhetsberättelse 2015
Verksamhetsberättelse 2016
Verksamhetsberättelse 2017
Verksamhetsberättelse 2018
Revisionsberättelse 2018
Handlingar 2014
Handlingar 2015
Handlingar vt2016
Handlingar ht2016
Handlingar vt2017
Handlingar ht2017
Handlingar vt2018
Handlingar ht2018
Handlingar vt2019
Handlingar ht2019
Handlingar vt2020
Handlingar ht2020
Handlingar vt2021
Handlingar ht2021
Handlingar vt2022

Stadgar

Läs Scouternas stadgar
Tilläggsstadgar för Göteborgs scoutdistrikt

Blanketter

Mentorsbidrag
Deltagarlista
Kostnadsställen och resultatenheter
Kontoplan Göteborgs Scoutdistrikt
Utläggsredovisning-for-resor-och-andra-kostnader-NY-230101

Rapporter

Distriktsbildning

Policyer för distriktsverksamhet

Alkoholpolicy
Arrangemangspolicy
Kommunikationspolicy
Miljöpolicy
Policy för ekonomiska utlägg och resor
Policy för ideellt engagemang
Policy – beredskapsplan
Policy för Trygga Möten och registerutdrag
Policy för personuppgiftsbehandling
Krisplan distriktsstyrelsen

Nyhetsbrev

2021-12-02
2021-12-07
2022-02-24
2022-05-05
2022-10-05
2022-11-30