Snabblänkar:

Protokoll
Aktuella stämmohandlingar
Handlingar
Stadgar
Blanketter
Rapporter
Policyer
Nyhetsbrev

Protokoll

Protokoll för 2021 och framåt signeras i huvudsak digitalt,
signeringsloggar finns separat.

Distriktsstämman
(Klicka här för äldre protokoll!)

Vårstämma 2022
Höststämma 2022
Vårstämma 2023

Distriktsstyrelsen
(Klicka här för äldre protokoll)

Styrelseprotokoll_2022-1
Styrelseprotokoll_2022-2
Styrelseprotokoll_2022-3
Styrelseprotokoll_2022-4
Styrelseprotokoll_2022-5
Styrelseprotokoll_2022-6
Styrelseprotokoll_2022-7
Styrelseprotokoll_2022-8
DS_protokoll_2022-09
DS_protokoll_2022-10
DS_protokoll_2022-11
DS_protokoll_2022-12
DS_protokoll_2022-13

Protokoll konstituerande 23-00
DS protokoll_2023-1
DS protokoll_2023-2
DS protokoll_2023-3
DS protokoll_2023-4
DS protokoll_2023-5
DS protokoll_2023-6
DS protokoll_2023-7
DS protokoll_2023-8

Aktuella stämmohandlingar

Huvudhandling vårstämma 2023 v1 2023-04-02
Bilaga 1 – Utfall och budgetavvikelser 2022 v0
Bilaga 2 – Resultaträkning 2022 v0
Bilaga 3 – Balansräkning 2022 v0
Bilaga 4 – Revisionsberättelse 2022-signerad
Bilaga 5 – Verksamhetsberättelse GbgScout 2022 v3

Blankett – Ombud röstlängd distriktsstämma

Handlingar

(Klicka här för äldre stämmohandlingar)

Handlingar vt2021
Handlingar ht2021
Handlingar vt2022

Stadgar

Läs Scouternas stadgar
Tilläggsstadgar för Göteborgs scoutdistrikt

Blanketter

Mentorsbidrag
Deltagarlista
Utläggsredovisning-for-resor-och-andra-kostnader-NY-230315

Rapporter

Distriktsbildning

Policyer för distriktsverksamhet

Alkoholpolicy
Arrangemangspolicy
Kommunikationspolicy
Miljöpolicy
Policy för ekonomiska utlägg och resor
Policy för ideellt engagemang
Policy – beredskapsplan
Policy för Trygga Möten och registerutdrag
Policy för personuppgiftsbehandling
Krisplan distriktsstyrelsen

Nyhetsbrev

2021-12-02
2021-12-07
2022-02-24
2022-05-05
2022-10-05
2022-11-30
Februari 2023
Maj 2023