Snabblänkar:

Protokoll
Aktuella stämmohandlingar
Handlingar
Stadgar
Blanketter
Rapporter
Policyer
Nyhetsbrev

Protokoll

Protokoll för 2021 och framåt signeras i huvudsak digitalt,
signeringsloggar finns separat.

Distriktsstämman
(Klicka här för äldre protokoll!)

Vårstämma 2022
Höststämma 2022
Vårstämma 2023

Distriktsstyrelsen
(Klicka här för äldre protokoll)

Styrelseprotokoll_2022-1
Styrelseprotokoll_2022-2
Styrelseprotokoll_2022-3
Styrelseprotokoll_2022-4
Styrelseprotokoll_2022-5
Styrelseprotokoll_2022-6
Styrelseprotokoll_2022-7
Styrelseprotokoll_2022-8
DS_protokoll_2022-09
DS_protokoll_2022-10
DS_protokoll_2022-11
DS_protokoll_2022-12
DS_protokoll_2022-13

Protokoll konstituerande 23-00
DS protokoll_2023-1
DS protokoll_2023-2
DS protokoll_2023-3
DS protokoll_2023-4
DS protokoll_2023-5
DS protokoll_2023-6
DS protokoll_2023-7
DS protokoll_2023-8

Aktuella stämmohandlingar

Huvuddokument distriktsstämma HT23 (föredragninglista och röstlängd)
Föredragningslista GbgScout höstdistriktsstämma 2023 Rev C
Bilaga 1 – Verksamhetsplan GbgScout 2024 – höstdistriktsstämma 2023 Rev B
Bilaga 2 – Budgetförslag GbgScout 2024 – höstdistriktsstämma 2023 Rev 1
Bilaga 3 – Proposition en stämma
Bilaga 4 – Fastställande av balansräkning 2023
Bilaga 5 – Rättad balansräkning GbgScout 2022
Bilaga 6 – Valberedningens förslag

Blankett – Ombud röstlängd distriktsstämma

Handlingar

(Klicka här för äldre stämmohandlingar)

Handlingar vt2021
Handlingar ht2021
Handlingar vt2022
Handlingar_ht22_komplett
Handlingar_vt23_komplett

Stadgar

Läs Scouternas stadgar
Tilläggsstadgar för Göteborgs scoutdistrikt

Blanketter

Utläggsredovisning-for-resor-och-andra-kostnader-NY-230315

Rapporter

Distriktsbildning

Policyer för distriktsverksamhet

Alkoholpolicy    (2017-09-25)
Arrangemangspolicy     (2021-04-19)
Kommunikationspolicy   (2018-01-01)
Miljöpolicy   (2017-09-25)
Policy för ekonomiska utlägg och resor   (2017-09-25)
Policy för ideellt engagemang  (2016-05-16)
Policy – beredskapsplan  (2018-04-10) 
Policy för Trygga Möten och registerutdrag   (2022-03-13)
Policy för personuppgiftsbehandling   (2019-06-16)
Krisplan distriktsstyrelsen   (2024-01-25)

Nyhetsbrev

2021-12-02
2021-12-07
2022-02-24
2022-05-05
2022-10-05
2022-11-30
Februari 2023
Maj 2023
September 2023
November 2023
Februari 2024

Arrangemang

Lekburk 2023