Valberedningen

Valberedningen förbereder valen som distriktsstämman gör, vilket är val av distriktsstyrelse (inklusive ordförande och vice ordförande), revisorer och valberedning.

Vill du ha en ny utmaning i Scouterna? Att engagera sig i distriktsledningen är både roligt och utmanande och vi söker just dig som vill vara med och driva Göteborgs scoutdistrikt framåt. Det finns alltid plats för kloka och intresserade personer och rätt person med rätt attityd är det som gäller.

Tipsa valberedningen!

En valberedning kan inte bereda val om det inte finns tips på grymma personer att prata med! Alla i distriktet kan skicka in tips på bra personer som borde bli kontaktade. Eller kanske vill just du engagera dig?

Nominera HÄR!

… eller skicka tips på namn till valberedningen@gbgscout.se, se till att du har med:

  • Post du nominerar till
  • Namn
  • Kår
  • Telefon/mobil
  • E-post
  • Är personen tillfrågad? (så att valberedningen vet när de kontaktar personen)

Kontakt

För alla frågor är du välkommen att kontakta valberedningen på valberedningen@gbgscout.se

Sammankallande

Albin Brovina, Lärjedalen/Hjällbo scoutkår

Medlemmar

Jan Månsson, Kungälvs scoutkår
Erik Babayev, Bohus Scoutkår
Jenny Martinsson, Scoutkåren Tor

 

Valberedning

Albin Brovina

Sammankallande

Erik Babayev

Ledamot

Jan Månsson

Ledamot

Jenny Martinsson

Ledamot

Vakant

Är detta du?

Engagera dig i valberedningen

Är du redo för ett roligt år i ett härligt gäng? I valberedningen får du bland annat möjlighet att göra detta:

  • Skapa förutsättningarna för att utveckla Göteborgs Scoutdistrikt.
  • Diskutera med sittande styrelse och tillsammans komma fram till distriktets framtida utveckling och vilka slags resurser som behövs för detta.
  • Delta på olika scoutevenemang och diskutera möjliga engagemang med distriktets medlemmar.

Utifrån vilka behov du ser i distriktet när du agerar i valberedningen är du med och påverkar distriktets framtid, vilket gör valberedningsarbetet till en av de mest inflytelsefulla uppdragen i distriktet. Tillsammans med de övriga ledamöterna skall du pussla ihop en passande kombination av ledamöter som tillsammans kan leda distriktets verksamhet under kommande mandatperiod. Valberedningen skall lägga fram ett förslag till stämman på hösten. På så sätt banar du därigenom väg för distriktets kommande inriktning.

Tidsmässigt är uppdraget i valberedningen något som sträcker sig över hela verksamhetsåret. Du håller en kontinuerlig kontakt med alla styrelseledamöter och övriga medlemmar i valberedningen så att man får reda på vilka kompetenser som behövs till ett kommande verksamhetsår. Utöver möten vid några tillfällen under året är du med på olika scoutevenemang och marknadsför möjligheter till aktivitet inom Göteborgs Scoutdistrikt.

En valberedning behöver alls inte ha ett brett kontaktnät men skall på alla sätt och vis säkerställa att man hittar och föreslår kandidater på varje stämma. Förslaget skall ge styrelsen den kraft den behöver för att genomföra verksamhetsplanen och sitt breda uppdrag. Att leta förslag till valbara kandidater är lite som att fylla på med det som saknas. Laget skall vara en helhet och så snart någon meddelar att man inte skall fortsätta, eller inte fyller måttet, då gäller det att leta så att hålet fylls helt.

NOMINERA DIG SJÄLV ELLER NÅGON DU TYCKER SKULLE PASSA!