Bokningsvillkor kanotsläp

Ta kontakt med kontaktpersonen I GOD TID, senast några dagar innan upphämtning, för att komma överens om hämtning & lämning!

Kontaktpersoner för avhämtning:

Hjälteby: Patrik Johansson; mobil: 0709-870243/ e-post: patrik.ck.johansson@gmail.com

Långedrag: Rolf Melander; mobil: 0703-642160 / e-post: melanderrolf@gmail.com

Bokningsvillkor:

  • Uthyrning: Uthyrning görs till scoutkårer från hela Sverige. Vi prioriterar scoutkårer från Göteborgs scoutdistrikt och vi förbehåller oss rätten att neka bokningar. Kostnaden är 400 kr per/släp per påbörjat dygn.
  • Avbokning: Skall ske minst 7 dagar innan användandet annars ses bokningen som utnyttjad och full avgift tas ut, om inte en annan scoutkår vill ta över bokningen. Kostnaden faktureras när sista datum för avbokning har passerat.
  • I hyran av ett släp ingår: 8 kanoter, 21 paddlar, 16+8 flytvästar och 2 kanotvagnar för landtransport (lämnas ut på begäran)
  • Risk och ansvar: Hyrestagaren paddlar på egen risk och flytväst skall alltid användas. Var rädd om naturen och lämna inga sopor i vattnet eller på land.
  • Åtgärder vid fel, skada och förlust: Vid fel, skada eller förlust på kanot eller tillbehör åligger det hyrestagaren att snarast möjligt underrätta uthyraren via info@gbgscout.se. samt meddela kontaktperson senast vid återlämning.
  • Hyrestagarens ansvar vid skada och förlust. Hyrestagare är skyldig att iaktta vederbörlig aktsamhet med kanotkärra, kanoter och tillbehör samt följa uthyrarens instruktioner som finns att läsa i bifogat dokument ”Kanotsläpsinformation”.  Vid skada eller förlust är hyrestagaren ersättningsskyldig.