Distriktsstyrelsen

Kontakt

Hela styrelsen når du på styrelsen@gbgscout.se. Ordförande och vice ordförande når du på ordforande@gbgscout.se

Respektive styrelsemedlem nås på fornamn.efternamn@gbgscout.se

Hur de olika sakområdena fördelats i distriktsstyrelsen finns beskrivet här.

Ordförande

Anders Wilson (Scoutkåren Tor)

Medlemmar

Vice Ordförande: Anna-Karin Wärn, (Göta scoutkår)
Kassör: Jeanette Hallin (Landvetter scoutkår)
Ledamot: Johan Holst (Göteborgs sjöscoutkår)
Ledamot: Rickard Heed (Långedrags sjöscoutkår)
Ledamot: Caroline Duell (Bohus scoutkår)
Ledamot: Kerstin Lundqvist (Kärna scoutkår)
Ledamot: Louise Blixt (Sisjö scoutkår)
Suppleant: Noel Storm (Tuve Scoutkår)

Styrelse

Vakant

Är detta du?

Engagera dig i distriktsstyrelsen

Uppdraget att vara ledamot av Distriktsstyrelsen är att liknas vid ett uppdrag i en patrull. Stadgar tillsammans med verksamhetsplan sätter spelreglerna och sedan är det upp till styrelsen att verkställa efter bästa förmåga och samförstånd där man delar på både svårigheter och möjligheter.

Visst låter detta spännande?

  • Man är en del av distriktets och Scouternas varumärke i distriktsaktiviteter samt i kommunikation med andra distrikt, samverkansorganisationer och externa aktörer.
  • Man bidrar till och driver distriktets fortsatta utveckling samt arbetsleder distriktets anställda resurser.
  • Man förväntas vara påläst på allt som händer i distriktet, men kommer ha egna ansvarsområden och tilldelade uppdrag.
  • De egna ansvarsområdena anpassas efter tid, intresse och förmåga (utifrån verksamhetsplanen) för att kunna driva dessa framåt och att hålla övriga styrelsen uppdaterad.
  • Man deltar på och representerar distriktet på distriktsaktiviteter.
  • Man skall stötta distriktets olika projektgrupper och kommer att få många nya scoutkamrater
  • Lära känna och arbeta tillsammans med andra engagerade styrelseledamöter.
  • Som person behöver du vara en aktiv lagspelare med olika former av kunskaper samt så klart väl förankrad i scoutings ideologi

Detta är bara några exempel på alla möjligheter du har i Göteborgs Scoutdistrikts styrelse. Allt delas tillsammans inom patrullen för att leda distriktet i den riktning som anses vara den bästa. Ordföranderollerna är som patrulledare ett tydligare ansikte utåt, men självklart är hela patrullen med och aktivt bidrar till verkställandet av uppdraget i styrelsen. Uppdraget innebär månadsvisa kvällsmöten under terminerna samt ett par helger under verksamhetsåret. Mellan mötena lägger man tid för att leda sina ansvarsområden, för att läsa mejl samt förberedelsearbete inför möten. Tillsammans kanske ytterligare några kvällar i månaden.

Som ordförande eller vice ordförande har du ytterligare möjligheter att utmana dig själv. Utöver din representativa roll så hjälper du till med arbetsfördelning och teambuilding så att styrelsearbetet blir ännu roligare och givande för alla medlemmar.

Struktur

Enligt våra stadgar måste styrelsen bestå av minst fem övriga ledamöter utöver ordföranderollerna. Ett ideellt uppdrag är alltid beroende av hur individen kan, hinner och vill se sitt uppdrag. Det ovan skrivna handlar lite om kalla fakta och att bara ha maskiner som gör jobbet varken funkar eller är önskvärt. I grunden handlar det om att Styrelsen verkligen skall vara ett lag med alla nödvändiga kompetenser i en lagom blandning. Alla kan inte allt och alla vill inte allt men tillsammans går det att göra
underverk.

NOMINERA DIG SJÄLV ELLER NÅGON DU TYCKER SKULLE PASSA!