Scouternas Hus är den gemensamma platsen för Göteborgs scoutdistrikt och Scouternas västra kansli med följande vision:

Scouternas Hus är en gemensam och välkomnande samlingsplats för anställda och ideella där scouting och Scouternas värderingar står i fokus. Här skapas möten och möjligheter som stärker scouting i regionen och bidrar till att förverkliga Scouternas gemensamma vision – Unga som gör världen bättre.

Lokalt och nationellt engagerade scouter och utbildningsgrupper kan boka mötesrum i lokalerna via Göteborgs scoutdistriktets kansli och Scouternas Västra kansli (se detaljer och länk till bokningssidan nedan). Ideellt engagerade inom Scouterna ges tillgång till lokalerna efter överenskommelse med Göteborgs Scoutdistrikts kansli.