NM170811-8102574

ÄVENTYRET

#Gbgscouter ställer inte in, vi ställer om!

Äventyret 2020 kommer i år genomföras lite annorlunda! På grund av Covid19 kommer arrangemanget hållas på olika platser – ute på kårerna.

>>>> Resultatet är nu klart för årets upplaga av Äventyret, se Poäng Äventyret 2020 Online! <<<<

Äventyret går ut på att patruller om 3-6 medlemmar går ett spår och får lösa problem och uppgifter på olika kontroller. Scouterna är indelade i fyra olika klasser; Spårare, Upptäckare, Äventyrare och Utmanare. Läs mer om upplägg och genomförande längre ner!

Äventyret 2020 kommer i år att arrangeras ute på kårerna. Kårernas avdelningar anmäler sina patruller och kontrollerna mailas ut vid arrangemangets start. Patrullerna har sedan 16 dagar på sig att genomföra de 6 olika kontrollerna, samt redovisa resultaten. Kontrollerna genomförs av avdelningsledarna.

Första-, andra- och tredjepriser kommer att delas ut varje åldersgrupp och resultatlista kommer att presenteras på distriktets hemsida efter avslutat arrangemang. 

Genomförande

Det är upp till varje kår/avdelning att avgöra hur ni vill genomföra arrangemanget. Kontrollerna kan genomföras i vilken ordning ni vill.  Ni kan exempelvis genomföra det på varje avdelning för sig, allt under en gemensam dag, varför inte under en övernattning eller dagsutflykt – eller helt enkelt under era ordinarie mötestillfällen. 

Ta en titt på checklistan under avsnittet Kontroller och tänk bara på att genomförande samt redovisning av resultat måste ske innan sista dag för redovisning. 

Anmälan 

Här hittar ni all information ni behöver för att anmäla er patrull till Äventyret 2020. 

Anmälan kommer ske i två steg. Steg 1 är patrullanmälan där ni fyller i patrullens namn, åldersgrupp, scoutkår och kontaktperson med kontaktuppgifter. Detta måste göras senast 4/11. Patrullanmälan kommer att användas för att hantera poängredovisningen, här behöver ni inte ange vilka deltagare som ska vara med – det anger ni i steg 2.
Steg 2 är deltagaranmälan för patrullen där ni anger patrullens namn samt namn och personnummer för alla deltagare i patrullen. Det här behöver vi samla in främst för distriktets bidragsansökning, något vi behöver göra för att för att kunna genomföra arrangemang så som just Äventyret. 

Patrullanmälan – steg 1 (senast 4/11)
Patrullanmälan görs för att få vara med att delta under arrangemanget Äventyret 2020. Anmälan görs via anmälningslänken senast 4/11: http://aventyret.scoutq.app. 

I anmälan behöver du ange patrullens namn, scoutkår samt en kontaktpersons namn, mailadress och nummer. Det är bra att tänka på att kontaktpersonen inte tillhör patrullen, utan kan vara en ledare eller arrangemangsansvarig från kåren. En patrull skall bestå av minst 3 och högst 6 medlemmar.

(Insamlade uppgifter lagras på Googles servrar inom Europa och kommer endast att användas för att kunna skicka ut informationsmail, inloggningsuppgifter för poängredovisning, samt ha möjlighet att kunna kontakta anmäld patrull. I samband med att ni anmäler er så godkänner ni att vi samlar in ovanstående uppgifter från er.)

Deltagaranmälan – steg 2
Deltagaranmälan görs i samband med att kontroll- och poänginstruktionerna skickas ut 5/11. Anmälan sker HÄR via distriktets hemsida och i anmälan behöver ni framför allt ange namn och födelsedatum för alla deltagare i patrullen. Insamlade uppgifter kommer att ligga till grund för att söka regionsbidrag. 

Viktiga datum 

 • 12/10: Steg 1 – Patrullanmälan öppnar. 
 • 4/11: Sista dag för patrullanmälan. 
 • 5/11: Steg 2 – Deltagaranmälan öppnar samt kontroll- och poänginstruktion mailas ut. 
 • 6/11: Redovisning av poäng kan påbörjas. 
 • Nytt datum: 21/11: Sista dag för deltagaranmälan samt redovisning av poäng. 
 • Nytt datum: 29/11: Resultatlista och vinnare presenteras. 

Kontroller 

Alla kontroller är färdiga med instruktioner och kommer att mailas ut till kontaktpersonen dagen innan arrangemanget startar. Det kommer att finnas 6 kontroller med olika svårighetsgrad beroende på åldersgrupp. Varje kontroll beräknas ta ca 15 minuter vilket innebär att alla är avklarade på ca 1,5 timme. För att kunna redovisas i resultatlistan måste patrullen ha genofört alla 6 kontroller. Ta en ordentlig titt på checklistan nedanför, med tips om hur man kan genomföra de olika kontrollerna på bästa sätt. 

Håll avstånd och följ de allmänna rekommendationer för en säker och trygg genomförande! 

Bra att tänka på innan genomförande av kontroller:

 • Läs igenom kontrollbeskrivningarna noggrant och gå igenom poängsättningen för de olika klasserna. 
 • Se över vilket material som behövs för de olika kontrollerna och att ni har allt på plats. 
 • Försök ordna så alla instruktioner finns utskrivna, för att kunna lämna även en skriftlig textinstruktion i samband med att ni muntligt går igenom instruktionerna.
 • Se över vilken plats ni håller kontrollen på för ett säkert och tryggt genomförande. 
 • Om ni planerar att genomföra samma kontroll för fler patruller samtidigt så tänk på att hbra avstånd mellan patrullerna 

Bra att tänka på under genomförande av kontroller: 

 • Gå igenom kontrollen med patrullen. 
 • Var noggrann med att ni som leder kontrollen inte går in och hjälper till utan endast bedömer utifrån kriterierna för att ge alla ett så rättvist resultat som möjligt. 

Bra att tänka på efter genomförande av kontroller: 

 • Anteckna patrullens resultat. 
 • Återställ kontrollen så alla får samma förutsättning om ni planerar att genomföra den för flera patruller efter varandra. 
 • Glöm inte att redovisa patrullens resultat via länken ni får tillsammans med kontrollerna. Alla redovisade patruller ska ha genomfört samtliga kontroller! 

#Äventyret2020

Det vore jätteroligt att se hur det går för er – ta mycket bilder och skicka till oss, eller lägg upp i sociala medier. Tagga gärna era bilder med #Äventyret2020. Tänk bara på att ni behöver ha alla personers godkännande för att få vara med, innan ni publicerar eller skickar bilder till oss. Det går jättebra att maila era foton till oss via info@gbgscout.se, om ni mailar dem till oss räknar vi med att vi får använda dem på vår hemsida och på våra sociala medier (om så inte är fallet måste ni meddela detta). 

Kontakt

Har ni frågor eller funderingar på arrangemanget, anmälan, kontrollinstruktion eller poängsättning kan ni kontakta aventyret@gbgscout.se

_________

Allmänna råd och rekommendationer 

Här kan ta del av extra information för att kunna genomföra en säker och trygg verksamhet under arrangemanget Äventyret 2020. Håll er uppdaterade och följ alltid de råd och gällande bestämmelser. 

Scoutservice

Folkhälsomyndigheten 

På Folkhälsomyndigetens hemsida kan ni ta del av ”Information till arrangörer av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19”. Där ni också kan ta del av tabell 1: ”Risker och åtgärder”, samt tabell 2: ”Riskbedömningsverktyg”, som vi rekommenderar er att använda som grund när ni planerar och genomför era arrangemang. 

_________

 

RESULTAT 2019 HITTAR NI HÄR!