På Kragenäs finns flera ängar, skog, berg, naturreservat, bryggor och mycket annat. Här finns lite mer information om några av de olika delarna.

Övre ängen

Den övre lägerängen är Kragenäs hjärta och runtom finns alla centrala funktioner samlade. I södra änden ligger toaletter, i väster finns slanor och norrut finns vedförråd, toaletter och frysplanen.

Ängen är uppdelad med diken i tre fält. Här kan man ha ett stort läger med 500 personer eller varför inte tre kårläger på samma gång. Vatten finns tillgängligt runt ängen och här finns en fast eldstad för lägerbål.

Frysplan

Strax norr om den övre ängen ligger frysplan. Här finns fryshuset som innehåller kyl- och frysmöjligheter för Kragenäs gäster. Här finns även återvinningsstation – på Kragenäs sorteras allt avfall för bästa möjliga återvinning.

Frysplan är en större grusplan som kan fungera som ett logistikcenter vid läger. Här kan man ta emot matleveranser, lasta och lossa lägermaterial m.m. Det är lätt att komma till med bil och gott om plats att vända.

På Frysplan finns också en bod lämplig till lägerkontor eller sjukstuga. Boden bokas tillsammans med lägerplatsen eller direkt av sommarvärden.

Lilla ängen

På lilla ängen är det mysigt och intimt med en eldstad i mitten. Ordnas större läger går här bra att ordna café, programpass och information, kanske funktionärsmatsal eller mötesplatser.

Inre ängen

Inre ängen är en ny lägeräng som är under utveckling. Här finns plats för upp emot 500 gäster och närhet till Frysplan.

Stora åkerängen

Stora ängen är perfekt för större läger. Tillsammans med övriga lägerängar kan här hållas läger för ett par tusen deltagare!

Det här är åkermark som brukas av grannbonden. Därför behöver storläger bokas med längre framförhållning, gärna ett år i förväg.

Stenpiren

Stenpiren är Kragenäs gästhamn. Den ligger norr om lägerängarna, alldeles vid bron till Galtö. Vid piren finns båtplats för båtar med upp till tre meters djupgående. Det är alltså möjligt att ta in större båtar och göra utflykter direkt från lägerområdet!

För besökande båtar finns möjlighet att ansluta sig till eluttag för att t.ex. ladda batterier. Då gäster som hyr området har tillgång till piren inkluderad i sin lägeravgift är det inte alltid möjligt för anhöriga och besökande scouter att få ligga vid piren. I mån av plats går det dock bra och besökare kontaktar då sommarvärden för att betala för sin gästnatt.

Naturreservatet

Stora delar av Kragenäs är naturreservat. Reservatet är markerat på området och där gäller särskilda regler. Varje naturreservat är unikt och har därför egna föreskrifter för att bevara naturvärden.

På Kragenäs finns skyltar som informerar om vad som gäller när du vistas i naturreservatet. Man får exempelvis inte elda var som helst, campa eller ha hunden okopplad. Lägerängarna ligger inte inom naturreservatet och det finns också områden på Kragenäs där skogsbruk bedrivs.

Mer information om Kragenäs naturreservat får du hos Länsstyrelsen.