Deltagaravgiften 500 kr för HAJK-DM 2023 betalas via Swish: