Göteborgsscouternas fina lägerplats Kragenäs har massvis med potential! Men hur gör vi för att tillsammans skapa en lägerplats som är den bästa lägerplatsen för alla oss scouter i Göteborgs scoutdistrikt? Nu börjar vi utveckla Kragenäs till att bli något mycket mer än det varit. Och visst följer du väl med på Kragenäs resa mot framtiden?

Varför Kragenäs?

Kragenäs är en lägerplats som ligger vid kusten i Bohuslän och ägs av Göteborgsscouternas Stiftelse. Stiftelsens syfte är att stötta scouting i Göteborgs scoutdistrikt och det är just därför Kragenäs finns – för Göteborgsscouternas skull! Det ska vara enkelt för scouter i distriktet att åka till Kragenäs för att ordna läger och därmed skapa äventyr och upplevelser för sina scouter.

Vision Kragenäs

Stiftelsen har funderat länge på varför inte scoutkårer i Göteborgs scoutdistrikt åker till Kragenäs i så stor utsträckning som man önskat. Scouter från övriga landet och även flera från Norge besöker Kragenäs, vilket ju så klart är roligt, men syftet med att ha Kragenäs är ju för just kårerna i Göteborgs scoutdistrikt. Man har funderat över om Kragenäs verkligen är det stiftelsen ska satsa på för Göteborgsscouterna eller om man kanske ska satsa på något helt annat istället.

Efter att ha funderat bestämde man sig för att Kragenäs visst är bra för Göteborgsscouterna, men att man behöver satsa på att utveckla lägerområdet till att bli något kårerna vill använda i större utsträckning. Därmed tillsatte man en projektgrupp som fick i uppdrag att utreda vad man kan satsa på och ta fram en vision för Kragenäs. Denna gruppen har arbetat på under nästa två år och presenterade under hösten 2013 sina tankar för stiftelsen och distriktsstyrelsen och rapporten fanns även uppe för diskussion under påverkanstorget på distriktsstämman i oktober. I rapporten fanns tankar både om stöd och verksamhet på Kragenäs, men också om byggnation.

Utveckling av Kragenäs – vart är vi på väg?

Efter att ha diskuterat rapporten under distriktsstämman, så beslutade styrelsen sig för att det här är något att satsa på. Det behövs mer stöd för kårer att själva enkelt ordna läger på Kragenäs och det behövs verksamhet som är enkelt att ta del av. Vi vill kunna erbjuda mer service än vad som funnits tidigare. I detta kan ingå nytt program, samordnande aktiviteter, matservice, kiosk, platsvärdar och en allmän säkerhet.

Det är så klart ett långsiktigt arbete med att utveckla Kragenäs och göra det enklare för våra scoutkårer att åka dit och hålla läger. Detta gäller både för ett eget kårläger men också i samverkan med andra, nya som gamla scoutkontakter.

I linje med att vi lyckas bygga ett större stöd för kårer och utöka verksamhet på Kragenäs vill stiftelsen även investera i att rusta upp toaletter m.m. samt bygga mer på Kragenäs. Kanske en kursgård, stugor för övernattning m.m. Men, först behöver vi bygga verksamhet och känsla för lägerplatsen.