Handlingar till höststämman 2021

26 september, 2021 av Anders Wilson

Nu finns handlingarna till höststämman on-line: https://www.gbgscout.se/service/ladda-ner/#aktuella-handlingar

Stämman öppnar söndagen den 17:e oktober kl. 10.00, och avslutas samma dag ca. kl. 16.00. Alla förslag och omröstningar
kommer att hanteras via systemet VoteIT. Dessutom kommer det att hållas en live-session i samband med stämmans
öppnande via Teams.

Länk till Teams-mötet finns i handlingarna!