Kallelse till höststämma 17 oktober 2021

16 augusti, 2021 av Anders Wilson

Distriktsstyrelsen kallar ombud för alla kårer och bjuder in alla medlemmar till distriktsstämma den 17 oktober 2021. Ambition är att ha en fysisk stämma men med någon form av medverkan på distans. Mer info kommer här och till kårens postmottagare och ordförande.