Protokoll från vårens distriktsstämma

24 april, 2019 av Erik Salmonson

Protokoll från vårdistriktsstämma!

Distriktsstyrelsen kallade ombud för alla kårer och bjöd in alla medlemmar till distriktsstämma 16 maj 2019. Här är protokollet!

Tidigare/andra relevanta dokument:
Handlingar
Verksamhetsberättelse