Ang. Corona för distriktsaktiva

1 februari, 2021 av Anders Wilson

Vi noterar följande information från Scouterna som vi vill att alla distriktsaktiva tar del av:

http://www.scoutservice.se/artikel/angaende-det-nya-corona-viruset

För distriktsaktiva innebär detta bl.a. att vi fortsatt håller alla möten digitalt och håller våra lokaler stängda för möten vilket vi vill trycka extra mycket på just nu. I distriktet har vi Microsoft Teams kopplat till vårt Office 365 för att sätta upp webmöten, bjuder man därefter in deltagare med en länk behöver man inte ha ett Office 365 konto.  Det finns även andra alternativ som  t.ex. Messenger, Google Meet, Skype Meet Now, Zoom etc.