Uppdatering ang. Corona för distriktsaktiva

10 november, 2020 av Anders Wilson

Nu finns uppdaterade riktlinjer angående sammankomster m.m. från Folkhälsomyndigheten. Till detta finns uppdaterad information från Scouterna som vi vill att alla distriktsaktiva tar del av:

http://www.scoutservice.se/artikel/angaende-det-nya-corona-viruset

Extra viktigt för oss i Västra Götaland är även de ”Lokala allmänna råd för covid-19” som gäller i vår region:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/lokala-allmanna-rad/

För distriktsaktiva innebär detta bl.a. att vi fortsatt håller alla möten digitalt vilket vi vill trycka extra mycket på just nu. I distriktet har vi Microsoft Teams kopplat till vårt Office 365 för att sätta upp webmöten, bjuder man därefter in deltagare med en länk behöver man inte ha ett Office 365 konto.  Det finns även andra alternativ som  t.ex. Messenger, Google Meet, Skype Meet Now, Zoom etc.