Vilken kurs eller föreläsning behöver du eller din kår just nu? Tipsa oss så ska vi försöka ordna det som efterfrågas just nu. Kanske vet du också någon som är så bra på något att de kan vara med och hålla en kurs eller föreläsning?

Göteborgs scoutdistrikt försöker ordna de kurser och föreläsningar som efterfrågas just nu. Exempel på tidigare föreläsningar är ”Säkerhet på kårarrangemang”, ”Barn med särskilda behov” eller ”Ätbara växter”.

Utbildningar i distriktets regi ordnas av Utbildningsutskottet och ideella kursteam. De försöker ordna det som efterfrågas mest, så det är inte säkert att alla utbildningar är återkommande. Ta chansen och fråga efter vad du vill ha helt enkelt!