Leda avdelning är en spännande och utmanande utbildning för dig som tar eller vill ta ett större ansvar för avdelningen och teamet.

Du får verktyg för att skapa en riktigt bra och inkluderande scoutverksamhet. Utbildningen stöttar dig i att göra verklighet av Scouternas vision och uppdrag och inspirerar dig till massa nya idéer för bra scouting.

 

Utbildningen ger dig:

  • Kunskap i att planera verksamhet över hela terminen eller året utifrån Scouternas program
  • Grundläggande kunskap i att leda och utveckla ett ledarteam
  • Grundläggande kunskap i att skapa verksamhet för alla barn oavsett funktionsvariationer
  • Förståelse för hur du skapar en öppen och inkluderande verksamhet utan kränkningar och på normkritisk grund

 

Målgrupp: Ledare som tar eller önskar ta ett större ansvar för planering och ledarteam

Omfattning: 32 tim

 

Läs mer om Leda avdelning på Scouternas Folkhögskola >>