Utbildningen Leda scouting inleder din resa på ön och gör dig tryggare i din ledarroll. Här lär du dig om Scouternas program och får förståelse för vad ledarskap i Scouterna innebär. Efter denna utbildning kan du själv välja hur du vill utvecklas. 

Leda scouting har stort fokus på att skapa verksamhet och ger dig:

  • Förståelse för vad som gör scouting till scouting
  • Kunskap om hur du planerar ett möte
  • Förståelse för vad ett ledarskap baserat på Scouternas värderingar innebär, och hur det ger ett stödjande och lyssnande ledarskap
Leda scouting finns i två olika upplägg

Leda scouting ger dig möjlighet att välja format efter hur mycket tid du kan investera i utbildning just nu. Det viktigaste är att du går Leda scouting under ditt första år som ledare.

 

Leda scouting 12 tim. Ger möjlighet till att ”göra”scouting.

Leda scouting – i korthet 6 tim. Ger möjlighet till att förstå scouting.

Målgrupp: Nya ledare eller andra i rörelsen som vill lära sig om
Scouternas program.

 

Läs mer om Leda scouting på Scouternas Folkhögskola >>