Buss till Kragenäs och VELJ!24

Göteborgs scoutdistrikt anordnar bussresa till VELJ!24 för distriktets kårer. Kostnaden är 300 kr per plats och de kårer som anmält att de vill åka med kommer att få en faktura inom kort.

Bussarna kör två vändor vilket gör att kåren fått en tid på morgonen kl 8:00 eller efter lunch kl 13:00. Upphämtning kommer att ske på strategiska platser i mer eller minder anslutning till kårens geografiska placering. För att tidplanen skall hålla behöver bussarna starta kl 8:00 så räkna med att samlas kl 07:30 för att hinna räkna, packa och äntra.

Se länkarna nedan för när och var din kår blir upphämtad lördag och onsdag.

Bussar till Kragenäs söndag 28 juli

Bussar till Kragenäs onsdag 31 juli

Bussarna går hem igen på samma sätt men med annan fördelning mellan bussar och tider. Detta eftersom det tillkommit spårarscouter i vissa kårer på onsdagen.

Bussar från Kragenäs lördag 3 augusti