Bidrag till deltagare på DJ22

Göteborgs scoutdistrikt kommer att betala ut bidrag på 400 kr/deltagare (max 2 bidrag per kår) till distriktets kårer efter deltagande på Demokratijamboree 2022.

Bidraget ses som en hjälp att bekosta deltagaravgiften för kårens representanter på DJ22 och ansökan och utbetalning till kårens konto sker i efterhand. Kåren får själv söka bidraget via länken till ansökan nedan, som öppnar i samband med att DJ22 slutar. Man kan inte söka bidrag för dagbesökare.

Demokratijamboree går av stapeln 18-20 november i Stockholm. Se med info här.

Klicka har för att komma till ansökan