Distriktråd stor

Göteborgs scoutdistrikts distriktsråd 2023

OBS Inställt i denna form pga få anmälningar

 

Göteborgs scoutdistrikt fick sin nuvarande form 2013 och sittande distriktsstyrelse tycker det är läge att stämma av hur det blev jämfört med planen, och framför allt staka ut riktningen framöver. Distriktsrådet har därför tillkommit för att öppet diskutera distriktets roll och syfte med blicken mot framtiden. Här kommer några exempel på frågeställningar: 

 • Vad är viktigt, vad vill vi erbjuda kårer, avdelningar och scouter?  
 • Vad skall vi börja, fortsätta eller sluta göra? 
 • Hur önskar vi spendera de medel som Göteborgsscouternas stiftelse bidrar med? 
 • Fyller Scouternas Hus en viktig funktion för distriktets scoutkårer, avdelningar och scouter? 
 • Är den vision och syfte som tagits fram relevant framöver och/eller vad skall vi göra för att förverkliga våra mål? 
 • Vad skall lägeranläggningen Kragenäs vara och vilken roll skall den fylla? 
 • Hur viktig är segelskutan Mandalay och hur skall denna verksamhet organiseras? 
 •  Är det viktigt att ha en lokal scoutshop? 
 • Vore det önskvärt med en mindre scoutanläggning på nära håll där avdelningar kan mötas över dagen eller på en enkel övernattning? 
 • Vilka är behoven framöver när kanske fler kårer står utan egen verksamhetslokal och/eller lägeranläggning och när helt nya tillkommer?
   

Vi kommer blicka tillbaka på planen och se hur det blev. Vi kommer titta på statistik över nyttjande av de tillgångar på vilka distriktet driver verksamhet. Vi kommer inte bara fråga vad som är bra med det vi har, utan också vad vi faktiskt vill ha! Vi kommer att belysa ekonomin, var spenderar vi våra pengar och ställa oss frågorna “vad får vi ut?” och “vad vill vi få ut?” Vi vill spana in i framtiden för att få en känsla för var vi vill vara med distriktet om 10 år. 

Kom med ett öppet sinne med tankar som representerar din kår, er önskan och era perspektiv!

Länk till formulär där man kan ventilera frågeställningar eller tankar inför distriktsrådet.

 

Praktisk info: 

Datum 21-22 oktober

Plats: Wendelsbergs Folkhögskola i Mölnlycke
Du deltar fysiskt, det går inte att delta digitalt på distans.

Kostnad: Max 500 kr per person 

Upplägg: (Observera att vi avslutar med höststämman på söndag eftermiddag)
Lördag 21/10: Start kl. 09.00 i Hörsalen
ca 18:30 -20:00 Vi avslutar dagen med en gemensam middag. Därefter kommer det att finnas en kvällsaktivitet.

Söndag 22/10: Start kl. 09.00 i Hörsalen
Distriktsrådet fortsätter
Lunch
13:30 Incheckning för distriktsstämman öppnar
14:00 Stämman börjar
16:00 Stämman och helgen avslutas

För vem? För dig som kan representera kårens åsikter kring distriktets framtid. 

Antal representanter per kår: 2 st per kår, eventuellt kan det finnas restplatser som gör att några fler kan komma att ges möjlighet att följa med. 

För att vi ska få ut så mycket som möjligt av helgen har vi bokat så att man kan övernatta på Wendelsberg. Vi tror att det skapar möjlighet till umgänge under mer avslappnade former och skapar bättre förutsättningar för en trevlig helg. Övernattning sker i del i dubbelrum. Vill du ha ett enkelrum anger du det i anmälan och betalar själv för enkelrumstillägg. Om du inte vill övernatta går det bra att delta endast dagtid båda dagarna. Uteblivet deltagande debiteras med full kostnad. 

Deltagande, olika varianter (anges vid anmälan)
– Hela helgen med övernattning
– Dagtid båda dagarna inkl middag på lördagen
– Dagtid båda dagarna exkl middag på lördagen
– Endast lördag inkl middag
– Endast lördag exkl middag

OBSERVERA att om man väljer att delta endast på lördagen missar man en del av distriktsrådet, som avslutas först på söndagen!

Sista dag för anmälan är 7 oktober

LÄNK TILL ANMÄLAN I SCOUTNET