Samordnade person- och godstransporter från Göteborgsdistriktet till Jamboree22

Tider för buss och materialtransport kommer förmedlas under midsommarveckan!

 

Göteborgs Scoutdistrikt har strax under 1000 scouter och ledare som skall till Jamboree22 och med det följer så klart också massa lägerutrustning. Vi som jobbar med Göteborgsdistriktets logistik har tittat på en del olika lösningar med ”Drömmen om en hållbar värld” som vägledning. Det vi nu föreslår är så klimatsmart det bara går. Vi erbjuder nu samordnande transporter för alla deltagare och all vår lägerutrustning men kåren väljer själv vad man vill utnyttja och i hur stor omfattning.

Tack vare att det finns en buffert i distriktet går det redan nu att sätta priset till 395:- per person eller pall, t.o.r. lägerplatsen Norra Åsum, inklusive lån av pallar och pallkragar.

Bussar och persontransporterna

Vi planerar att cirka 20-talet bussar lämnar Göteborgsområdet lördagen den 30 juli ganska snart efter frukost. I varje buss finns en eller flera scoutkårer som har stigit på från ett eller möjligtvis två ställen. Varje buss leds av en busschef som stiger på med första scoutkåren. Ankomst är planerad till strax efter lunch. Vi kommer att lägga upp resan så att varje scoutkår kan samlas på eller väldigt nära egen scoutlokal i lagom tid för respektive bussresa. Vid givet klockslag skall kåren vara samlad och färdig för att kunna lasta och stiga på.

För de som är med på den kortare lägertiden med avresa onsdagen den 3 augusti, kommer det förmodligen att bli en eller möjligtvis två samlingsplatser för alla, men inte hemma vid egen scoutkår. I övrigt samma reseupplägg. Hemresans alla detaljer kommer att delas ut senast den 4 augusti till varje scoutkår nere på lägerplatsen Norra Åsum. Räkna med en hemkomst sen eftermiddag eller tidig kväll den 6 augusti.

Lägerutrustningen och godstransporterna

För att hålla nere kostnaden och reducera risken för skador skall allt gods skall vara lastat på EUR-pall med pallkragar när det lämnar Göteborg och på samma sätt när det skall lämna Norra Åsum. Det är kårens ansvar att göra denna lastning på ett säkert och funktionellt sätt. Göteborgs Scoutdistrikt stöttar med pallar, pallkragar (per styck 20 cm höga), golvskydd (undvika att tappa små saker) och pallöverdrag (som ett skydd mot dåligt väder). Packning och lastning i Göteborg kommer att ske på den terminal som åkeriet tillhandahåller i Göteborg och på Norra Åsum sker det på respektive lägerby. Vi planerar med att lägret skall transportera pallarna mellan lägrets godshanteringsplats och respektive lägerby.

 • Lördagen den 23 juli packar vi godset på pallar på en Göteborgsterminal.
  • Varje kår packar sina pallar på terminalen med maximal höjd om sex pallkragar per pall.
  • Varje pall är planerad att vara levererad på respektive lägerby senast 28 juli.
 • Alla instruktioner och etiketter för hemresan kommer att delas ut under lägret.
  • Pallar, pallkragar och pallskydd skall förvaras hos respektive scoutkår under lägerveckan.
 • Vi planerar för att all lägerutrustning skall vara tillbaka på avsändningsterminalen för avhämtning lördagen den 13 augusti.
  • Pallar och pallkragar skall återlämnas snygga och rena på terminalen.
  • Skyddsgolv och pallskydd tillhör kåren för framtida bruk och skall tas med hem.

Hälsningar från Logistikgruppen Jamboree22
Kontakt: jamboree@gbgscout.se