Laddar Evenemang
  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Vårdistriktsstämma

16 april

Distriktsaktiva
Ledare
Rover
Utmanare

Alla medlemmar hälsas välkomna till vårdistriktsstämman!

Tid: 18:30-20:30
Incheckning för ombud öppnar 18:00

Plats: Sensus, Drottninggatan 30, 3 vån

Ingen föranmälan behövs, men om du vill ha fika är det bäst att anmäla sig senast söndag 14 april!

Anmälan via Scoutnet, klicka här!

 

KLICKA HÄR FÖR AKTUELLA STÄMMOHANDLINGAR

 

Föredragningslista
1. Val av mötesordförande och övriga mötesfunktionärer.
a. Val av mötesordförande
b. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
c. Val av ev. övriga mötesfunktionärer
2. Fastställande av röstlängd.
3. Fråga om distriktsstämman behörigen sammankallats.
4. Fastställande av föredragningslista.
5. Föredragning av distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning och
revisionsberättelse för det närmast föregående verksamhetsåret.
a. Föredragning av verksamhetsberättelse för 2023.
b. Föredragning av balans- och resultaträkning samt revisionsberättelse för 2023.
6. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning samt om beviljande av ansvarsfrihet åt
distriktsstyrelsens ledamöter för det närmast föregående verksamhetsåret.
a. Fastställande av balans- och resultaträkning för 2023.
b. Ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen 2023.
7. Beslut i anledning av distriktets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
8. Behandling av motioner och propositioner till distriktsstämman.
a. Motioner.
b. Propositioner.
9. Eventuella fyllnadsval.
10. Övriga ärenden.
11. Stämmans avslutande.

 

Arrangör

Göteborgs scoutdistrikt
Telefon:
0731-403110 / 0731-403150
E-post:
info@gbgscout.se
Webbplats:
View Arrangör Website