Vad söker vi?

1-3 personer till Kragenäs programgrupp

 

Uppdrag?

Kragenäs programgrupp ansvarar för att underhålla och utveckla Kragenäs programaktiviteter. Både vårt fasta utbud men även aktiviteter som genomförs under specialveckorna. Det finns många möjligheter att kunna få vara med och utveckla aktiviteter som är bestående under många år.

 

 

Vem är du?

Du är kreativ och tycker program på läger är det roligaste som finns. Du gillar att jobba mot att gästen ska få en bra helhetsupplevelse.

 

Tidsomfattning?

Möte ca 1 gång/månad

Utöver det så bör man vara en del av programservicen under någon del av specialveckorna.

 

Valperiod?

Verksamhetsåret 2018

 

För mer information?

Kontakta Nils Lagnemo tel.nr 0737- 51 15 61 eller Johan Cammersand

kragenas@gbgscout.se

 

Ansökan och nomineringar skickas till:

styrelsen@gbgscout.se