Vad söker vi?

2 ledamöter till Kragenäs styrelse

 

Uppdrag?

Kragenäs styrelse driver på uppdrag av distriktsstyrelsen verksamheten på Kragenäs och på uppdrag av Göteborgsscouternas stiftelse sköter vi underhåll på byggnader och området. Vi arbetar utifrån den av stämman beslutad verksamhetsplans och budget.

Kragenäs styrelse ansvarar för att marknadsföra och genomföra verksamhet och uthyrning på Kragenäs. Vi rekryterar Kragenäsvärdar, funktionärer och Kragenäsare, tar hand om bokningar och ekonomisk uppföljning. Vi har kontakt med kommunen och myndigheter och driver Kragenäshelger för att sköta området.

Vi ansvarar för all utveckling på lägerområdet.

Till vår hjälp har vi 3 arbetsgrupper och projektgrupper och även stöd av vår anställde kanslist/kommunikatör Erik.

Vi behöver utöka styrelsen då vi är mitt i en stor spännande process med att uppföra nya byggnader för att kunna göra en bättre verksamhet och distriktslägret 2019 påverkar vår verksamhet med fler projekt.

Vi vill utöka styrelsen (som idag består av tre personer) till fem personer.

 

Vem är du?

Du är en person som gillar att jobba med många olika frågor och utmaningar som dyker upp i en styrelse. Du gillar att, driva verksamhet och tänka utveckling och då förstår vikten av bra beslutsunderlag och att bygga upp tydliga rutiner och strukturer.

 

Tidsomfattning?

Kragenäs styrelse har möte ca 1 gång per månad. Utöver det kan det ingå att träffa någon av arbetsgrupperna. Däremellan ingår självständigt arbete.

Vi genomför två Kragenäshelger om året där det är bra att vara med och en fördel om man kan vara delaktig något under det som vi ser som vår kärnverksamhet under sommaren.

 

Valperiod?

Verksamhetsåret 2018

 

För mer information?

Kontakta Jenny Irwert kragenas@gbgscout.se Telnr 07-36 26 10 13

 

Ansökan och nomineringar skickas till:

styrelsen@gbgscout.se