Ansvarsfördelningen i distriktsstyrelsen

Ansvarsfördelningen i distriktsstyrelsen 2024 är som följer, uppdaterad 2024-01-11.

HR: Anna-Karin och Anders
IT: Rickard och Johan
Kontaktperson Västra Kansliet: Anders
Kontaktperson Scouternas Hus: Rickard
Göteborgsscouternas stiftelse: Anders och Jeanette
Västra Klumpen: Anders och Anna-Karin
Valberedningen: Anders och Anna-Karin
Mandalayrådet: Anna-Karin och Noel
Kanoterna:
Kragenäs: Anders och Jeanette
Kommunikation: Anders och Kerstin
Ideella kontakter och arrangemang: Jeanette
Utbildning: Anna-Karin
Kansliarrangemang mot medlemmar (kårträffar) Anna-Karin
Äventyret: Caroline och Noel
Ledarhajken: Louise och Kristin
Höstfesten: Louise och Kristin
Hajk-DM Caroline och Noel
Vårdistriktsstämma: Johan
Höstdistriktsstämma: Johan
RUT/Rover och utmanarutskottet: Rickard och Louise
Demokratijamboree/Scoutforum logistik Johan
Regionsläger Johan och Anders