Göteborgsscouternas Stiftelse finns för att stödja scouting i och runt Göteborg.

 

Stiftelsen äger egendomar och förvaltar tillgångar med syfte att stödja scouting i Göteborgs scoutdistrikts verksamhetsområde. Stiftelsen leds av en styrelse som utses av distriktsstyrelsen.

Stiftelsens egendomar är lägerområdet Kragenäs, kansliet Scouternas Hus,  segelskutan Mandalay, två kärror med kanoter och två havskajaker. Dessa används av Göteborgs scoutdistrikt i verksamhet och förvaltas av grupper som kallas råd vilka utses av stiftelsens styrelse och distriktsstyrelsen. Egendomarna och ev. verksamhetsbidrag finansieras genom avkastningen från de ekonomiska tillgångar stiftelsen förvaltar.

Kontakt

Kontakta stiftelsen på stiftelsen@carlbergsgatan1.se

Ordförande

Magnus Klingnäs, Lerum scoutkår