Husrådet tar hand om och förvaltar Purpursnäckan, distriktskansliet på Delsjövägen 5A i Göteborg. De tänker både på husets långsiktiga behov och fixar saker som behöver göras i ordning nu. Det är till husrådet du vänder dig om du har tankar om något angående huset eller ser att något behöver ordnas.

Ordförande

Mikael Johansson, Redbergslids Scoutkår

Medlemmar

Mattias Welle, Landvetter Scoutkår

Harriet Mattsson, Kode Scoutkår

Niklas Lysholm, Vättle Scoutkår

Kontaktuppgifter

husradet@gbgscout.se