Rover- och utmanarutskottet ordnar arrangemang för scouter i just utmanar- och roveråldern (15-18 respektive 19-25).

Arrangemangen kan se ut hur som helst, det är bara utskottsmedlemmarnas fantasi som sätter gränserna! Kontakta utskottet om just du har en idé om vad du vill göra med utmanare eller rover i distriktet eller västra Sverige!

Vill du bli en del av RUT?

Jätteroligt – vi behöver alltid bli fler! Skicka din ansökan till styrelsen@gbgscout.se

Skriv namn och kår, berätta lite om dig själv och beskriv vad just du kan bidra med till utskottet. Skicka också gärna med en referens. Rekrytering sker löpande, så vänta inte med att skicka in!

Uppdragsbeskrivning

Syfte

Att skapa möjligheter för utmanare och roverscouter att mötas över kår- och distriktsgränser.

Uppdrag

Att ordna verksamhet som både görs för och av utmanare och roverscouter. RUT ska engagera utmanare och roverscouter och beakta åldersskillnaden när de planerar och kvalitetssäkrar arrangemang. RUT ska också verka för att väcka intresse bland utmanare och roverscouter för aktiviteter på annat än lokal nivå, även internationellt. RUT ska hålla kontakt med andra liknande grupper både i närliggande distrikt och i Scouternas samverkansorganisationer.

 

Kontakt

Kontakta utskottet på rut@gbgscout.se