Vad söker vi?

2st personer som kan leda distriktets nystartade arrangemangsgrupp

 

Uppdrag?

Arrangemangsgruppen ansvarar för alla distriktets arrangemang som riktar sig mot scouter som tex Äventyret, Kulturkalaset och liknande.

Arrangemangsgruppen planerar, genomför och utvärderar arrangemang i projektform. Gruppen rekryterar projektmedlemmar till de olika arrangemangen och agerar projektledare till de olika arrangemangen

 

Som ordförande är du ansvarig för att sammankalla gruppen och ha ett övergripande ansvar för arrangemangen.

Du är ansvarig för att det finns ett arranegmangsteam som följer de ramar som satts upp.

Du ansvarar för budgetuppföljning, utvärdering och att beredskapsplan finns.

Du är även kontaktperson mot distriktsstyrelsen.

 

Vem är du?

Du är en organiserad, social person som gillar att hålla ihop många trådar.

Du är strukturerad och har ett viss intresse för siffror då budgetarbete ingår.

 

Det är en fördel om du har varit ansvarig för något större arrangemang inom Scouterna, t ex. på distrikts- eller kårnivå.

 

Tidsomfattning?

Möte med gruppen ca 1 gång/månad. Däremellan sker uppföljning med projektgrupperna. Möten med distriktsledningen ett par gånger per termin.

 

Valperiod?

Verksamhetsåret 2018

 

För mer information?

Kontakta Ellen Björnhage styrelsen@gbgscout.se

 

Ansökan och nomineringar skickas till:

styrelsen@gbgscout.se