Policy för personuppgiftsbehandling.

I samband med den nya dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, som började gälla från och med den 25 maj 2018 har Göteborgs scoutdistrikt tagit fram en policy för hur personuppgifter skall behandlas vid verksamhet med distriktet som huvudman.

Policyn går igenom:

  • Vilka personuppgifter som behandlas och vem mottagaren är
  • För vilka ändamål som personuppgifter behandlas
  • Hur länge lagras uppgifterna
  • Ansvarsförhållanden
  • Vem policyn gäller för
  • Utformning av anmälningsformulär

Denna policy gäller för alla anställda och ideella som är engagerade i distriktets råd, utskott, arbetsgrupper, arrangemangsgrupper etcetera. Du hittar policyn HÄR!