Höststämma 2021

14 oktober, 2021 av Jakob Karlsson

Söndagen den 17:e oktober kl. 10.00 öppnar stämman och avslutas ca. kl. 16.00. Alla förslag och omröstningar

hanteras via systemet VoteIT. I samband med stämmans öppnande hålls en live-session via Teams.

Handlingarna till höststämman hittar du on-line: https://www.gbgscout.se/service/ladda-ner/#aktuella-handlingar

Länk till Teams-mötet finns i handlingarna.