Stämmoprotokoll ht2019

11 december, 2019 av Erik Salmonson

Stämmoprotokollet är uppladdat!

Nu hittar ni stämmoprotokollet från höststämman 2019 under ”Ladda ner”-fliken på hemsidan.