Bilaga 1 – Verksamhetsplan GbgScout 2023 – höstdistriktsstämma 2022v0 22-10-10