Bilaga 1 – Verksamhetsplan GbgScout 2024 – höstdistriktsstämma 2023 Rev B