Bilaga 2 – Budgetförslag 2023 – höstdistriktsstämma 2022 v2 22-10-17