Bilaga 2 – Budgetförslag 2023 – höstdistriktsstämma 2022