Bilaga 2 – Budgetförslag GbgScout 2024 – höstdistriktsstämma 2023 Rev 0