Bilaga 4: Fastställande av tidigare felaktig balansräkning